Vi som elsker golf!

Her finner du prosjektleder Marianne Smith Magelies faste spalte, Vi som elsker golf!