Vi som elsker golf!

Kaffe og vaffel er viktig

Når vi møtes er det ikke bare golf, men den sosiale rammen, det settes fokus på. Det å prate sammen, føle et fellesskap, og knytte vennskap betyr mye. Deltagende klubber

Les saken

Hurdalsplattformen

Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har lagt frem sin regjeringserklæring. Partiene legger opp til økt innsats både på forebygging, behandling og ettervern, noe Foreningen Et slag av gangen, er svært

Les saken

En fantastisk reise!

I Foreningen Et slag om gangen handler det ikke kun om en og en klubb, men godt samarbeid. Blant annet regionsamarbeid. Oppstarten på Gamle Fredrikstad (bildet) markerer starten på hva

Les saken