Stortinget

Ett slag av gangen møtte Even A. Røed fra Arbeiderpartiet

Forrige uke hadde vi gleden av å returnere til Stortinget, et viktig skritt for vårt initiativ. Under besøket møtte vi Even A. Røed fra Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen, en veldig viktig enhet for oss. Vi hadde en konstruktiv dialog om Ett slag av gangen, hvor Røed anerkjente vår rolle som en seriøs […]

Les saken

Nok en tur på Stortinget!

Det nye året startet med en ny tur på Stortinget. Per Olaf Lundeteigen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, tok oss i mot. Han hadde med fire andre fra partiet som sitter i andre relevante komiteer. Jeg erfarer hvor viktig slike møteplasser er både for å fortelle om Ett slag av gangen, men […]

Les saken

Ny runde på Stortinget!

Sammen med et godt team var Simen Bauer, Odd Asbjørn Pedersen og jeg (bildet i heading) rustet for nok en ny runde på Stortinget, hvor vi bl.a. møtte Per Olaf Lundteigen. Dette som en oppfølging at han var tilstede på BLI SETT konferansen på Storefjell i slutten av oktober. Tema var konsekvenser av mobbing, utenforskap […]

Les saken

På ny høring på Stortinget – Justiskomiteen – Budsjetter for Kriminalomsorgen 2024

. Hva er det vi vil med Ett slag av gangen? Jo, vi vil gi utsatte samfunnsgrupper livet tilbake, og målet er å få deltagerne våre tilbake i skole eller jobb. . Vi har i løpet av året hatt en rekke politikere på virksomhetsbesøk. Erna Solberg og Ellen Rønning-Arnesen gir positivt uttrykk for vårt sterke […]

Les saken

Golf er det beste som har skjedd meg!

Det sier Tone Samsonstuen fra Kongsvingers Golfklubb som nettopp har vært med å gi innspill på høring på Stortinget. Tone deltok sammen med Heidi Thoner og Marianne Smith Magelie på høring for budsjetter i Ett slag av gangen.

Les saken

Spennende komitéhøringer på Stortinget!

Hvem kan komme på høring? Jo, det er relevante organisasjoner som har søkt om å delta, og de bør være landsomfattende. Det er mange som vil på slike høringer, og på langt nær alle får anledning. Her fremmes det innspill til de respektive komiteer om synspunkter fra sitt ståsted, og som har en sammenheng med […]

Les saken