Røde Kors Nettverk etter soning

Stort engasjement for gjennomføring av Veien til golf på Hauger

Stort engasjement for gjennomføring av Veien til golf

I god regi av Hauger Golfklubb og trener Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen har de hatt flere gode ettermiddager med deltagere fra både Kriminalomsorgen, Røde Kors Nettverk etter soning, og en ungdomsgruppe fra A-larm. Her har de testet sine kunnskaper om lange slag, putting, banespill, og golfforståelse om sikkerhet og effektivitet når man er ute og […]

Les saken

Oslo Economics – Samfunnsøkonomiske gevinster av redusert tilbakefall til kriminalitet

Røde Kors, i samarbeid med Kriminalomsorgen, har nylig publisert en ny rapport som viser den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å redusere tilbakefall til kriminalitet. De har blant annet kommet frem til at samfunnet potensielt kan spare gjennomsnittlig 1 million årlig per person som ledes bort fra kriminalitet og rusmisbruk og inn i arbeidslivet, og omtrent 500.000 […]

Les saken