Rapporter/Årsmeldinger

Her finner du våre statusrapporter, som vi publiserer hver måned. Rapportene kan lastes ned og leses som pdf på din enhet. Statusrapportene publiseres som nyhet på vår side og under finner du en oversikt over våre rapporter så langt.

2021

Oktober 2021

Novermber 2021

Desember 2021

Årsmelding 2021

2023