Et slag av gangen

Prosjektet Et slag av gangen bærer foreningens navn og er i så måte den røde tråden for prosjektet. Foreningen Et slag av gangen, har også et kartlagt stimuleringsprosjekt, Veien tilbake.

Bakgrunn

ESAG skal gi deltakerne et sted å gå til etter at de har avsluttet behandling eller soning, eller starte før, og hvor deltakerne kan komme inn i rusfrie rutiner. Fokus er på helse og fysisk aktivitet mens golf og den sosiale møteplassen er verktøyet som benyttes. Prosjektet skal etterhvert inkluderer mat/matservering og arbeidstrening/ skole. Vi vil trekke på klubbenes behov å få utført arbeid og på deres samarbeidspartnere for å tilrettelegge for arbeidstrening. Nav/kommunale enheter vil være viktige aktører.

Prosjektet og foreningens styreleder, Marianne Smith Magelie, kommer fra en solid bakgrunn innen lignende tiltak. Ikke minst som styreleder fra suksessprosjektet Fotballstiftelsen med gatelag (fotball som recovery). Gjennom Fotballstiftelsens Gatelag ser vi hvordan deltagerne står frem stolte, og med stor glede viser seg frem. De hører til et trygt og godt miljø i klubben hvor respekt og likeverd står i fokus. Dette skal vi få til gjennom golf også, et stort mestringsprosjekt! Målet er at idretten skal gi faste rammer, fellesskap og ikke minst mestringsfølelse til mennesker som har sårt behov for et dette.

Flertallet av de vi har erfaring med drømmer om å være en del av «normalsamfunnet», men faller likevel tilbake til rus og kriminalitet. Det er ikke så rart når alt i livet må byttes ut. I prosjektet ESAG er det mange frivillige som sammen med god fagkompetanse vil deltagernes vel. Det er vesentlig å ha noen gode ressurser, gjennom et trygt nettverk, for å gjøre overgangen lettere.

Prosjektet bygger på golfklubbenes lavterskeltilbud, Golf – Grønn Glede.
ESAG samarbeider tett med Norges Golfforbund. og deres tilbud, Golf – Grønn Glede (GGG). Et golftilbud for personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging hvor formålet er å gi deltakerne mulighet for å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Gjennom GGG settes fokus på golfens velegnethet som helsebringende aktivitet, og klubbene som deltar skal skape gode møteplasser og et godt aktivitetstilbud for målgruppen. Prosjektet ESAG legger GGG i bunn og videreutvikler dette til mer enn bare golf. Golfklubbene med GGG vil ha ansvar for den fysiske aktiviteten og ESAG er ansvarlig for å skaffe finansiering, tilrettelegge for organiseringen gjennom sosial aktivitet, rekruttering og koordinering med samarbeidspartnere.

Mål

Prosjektets mål handler om å være med hele veien og sammen med samarbeidspartnere og offentlige instanser, tilrettelegge for å få flest mulig tilbake/eller inn i en god og rutinepreget hverdag kombinert med fysisk aktivitet, hvor det å få en jobb etterhvert står sentralt. Med andre ord et helhetlig og tilgjengelig ettervernstilbud for målgruppen. Prosjektet handler om et felleskap med organisert idrett – få gode rammer. Erfaringen viser hvor seriøst deltagerne jobber for å nå sine egne mål.

Helt konkret ønsket vi at prosjektet, Et slag av gangen skal:

  • Bidra til at personer med utfordringer innen rus eller psykisk helse, unge utenfor, domfelte og løslatte blir introdusert for golf som helsebringende aktivitet gjennom GGG og at de blir med videre inn i ESAG da det inkluderer mer enn bare golf og trening.
  • Sikre stabil aktivitet og forutsigbarhet for målgruppen ved at prosjektleder søker ekstern finansiering til definerte fokusområder.
  • Utvikles til et helårstilbud – vi må huske på at for denne målgruppe er ferie og helligdager den vanskeligste tiden i året.
  • Videreutvikle prosjektet til en fast og sosial plattform.
  • Få til et tett samarbeid med NAV med arbeidstrening og individuelle planer for den enkelte.
  • Forebygge tilbakefall til rus og kriminalitet.