HJELP FOR KLUBB OG DELTAGERE - ARBEIDSINKLUDERING

Vi bruker golf som virkemiddel for å nå våre mål, og vårt ønske er at alle de fine menneskene som er deltagere hos oss skal få sitt ønske oppfylt; å komme tilbake til «normalsamfunnet» med jobb eller skole og gjenforening med familie.  Vi mener det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det. 

Ett slag av gangen kan tilby:

  • Informasjon og veiledning om NAV-støttemuligheter som gjelder arbeid/ansettelse/arbeidstrening for golfklubbene.
  • Individuell oppfølging av deltager. Bistå i kontakten mellom deltager og NAV, behandlingsinstitusjon, sykehus, Kriminalomsorgen,  arbeidsinkluderingsbedrifter og eventuelt andre.
  • Individuell oppfølging av deltager/arbeidstager som er på tiltak i klubben.
  • Veilede deltager med jobbsøking, bevisstgjøring av egen kompetanse og ferdigheter, CV/søknadsskriving og bistå før et eventuelt jobbintervju.
  • Være deltagers medspiller og støtte samt gi assistanse i inntil 2 år.

Ett slag av gangen ønsker å bidra til god arbeidsinkludering sammen med golfklubbene.

Sammen blir vi sterkere.