Donasjonsvilkår

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for fastgiveravtaler.

Betaling

Gjelder fastgiverforhold per SMS, AvtaleGiro og Vipps.

Trekk gjennomføres 1 gang per måned. Dette gjelder per SMS og AvtaleGiro. Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per SMS belastes telefonregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Oppsigelse

Send e-post til post@etsalgavgangen.no . Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, Avtalegiro og papirgiro. E-posten bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Avtaler via Vipps faste betalinger avsluttes i Vipps-appen.

Ved fastgiverforhold på SMS kan dette avsluttes ved å sende Stopp + kodeord f.eks. «Stopp GOLF» til 2230.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter at trekkfiler er sendt.

Angre

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både SMS, Vipps og AvtaleGiro.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner åpner Et salg av Gangen for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.

Skattefradrag

Alle som har gitt 500 kroner eller mer til Et Slag Av gangen i løpet av et skatteår kan få inntektsfradrag for gaven(e). Det maksimale inntektsfradraget man kan få for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen og dette kan endre seg fra år til år.

Konfliktløsning

Ved eventuelle feil eller benyttelse av angreretten skal Et slag av gangen imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.