Statusrapport

Kom inn som rusmisbruker og ble utskrevet som golfspiller! Les vår spennende statusrapport pr. 31.10.2022

Nesten daglig tikker det inn mailer fra klubber om gode aktiviteter, hva de er med på, hva deltagerne opplever, at de er i gang med simulatortrening osv. Og når jeg får en melding fra Randi Skauen, ildsjelen vår i Kragerø golfklubb som oppsummerer følgende fra en vennskapsturnering de hadde i høst: Med golf opplever deltagerne engasjement, tilhørighet, samspill med mennesker, tålmodighet, konsentrasjon, disiplin, respekt, empati, vennskap, spilling, refleksjon, selvtillit og ikke minst sinnemestring – takk til alle som bidrar til at vi får være på golfbanen. Det å få delta på en sosial arena er noe svært få av deltagerne hadde trodd var aktuelt for dem – det gir enorm motivasjon!

Les saken

Gode resultater etter ett års drift!

Foreningen Et slag av gangen (ESAG) har nå vært operativ i drøyt et år. Status gis i vår halvårsrapport.
Et år med sterk stigning både i antall klubber og ikke minst i antall deltagere. Den økonomiske situasjon utvikler seg også positivt.
35 klubber, over 1000 deltagere og over 5 millioner kroner er skaffet. Pengene skal primært brukes på aktivitet i klubbene.
Flere nasjonale avtaler er inngått. Flere institusjoner og etterverns organisasjoner er med. Forebygging er også på agendaen.
Arbeidstrening er under planlegging for deltagere som ønsker et tilbud, og med en systematisk og langsiktig oppfølging.
Vi har deltagere som gleder og begeistres hver uke fordi de skal på noe som er meningsfylt og hyggelig.
For høsten er det politisk påvirkning og næringsliv som gjelder.
GOD SOMMER!

Les saken

Kaffe og vaffel er viktig

Når vi møtes er det ikke bare golf, men den sosiale rammen, det settes fokus på. Det å prate sammen, føle et fellesskap, og knytte vennskap betyr mye. Deltagende klubber i Et slag av gangen har fått midler til å drive innegolf om vinteren i haller og på simulatorer – så nå er golf så absolutt blitt en helårsaktivitet for oss.
Foreningen jobber aktivt med søknader for å skaffe gode midler for drift for 2022 og gjennom gode samarbeidspartnere gir dette unike muligheter for klubbene og deres deltagere. Les mer i vår statusrapport for november!

Les saken