Partnere

NAV: Systemet som hindrer oss i å få flere ut i jobb og skole!

I møte med NAV sjefen, Hans Christian Holte, og hans kollegaer diskuterte vi Ett slag av gangen og konferansen BLI SETT. Vi bruker golf som virkemiddel for å få våre fine deltagere ut i jobb og skole. En herlig mestringsarena. Dette kan gi deltagerne mange muligheter, men det er også en rekke utfordringer som direkte […]

Les saken

Ett slag av gangen med gode resultater for 2023

2023 har vært et år med betydelig fremgang for Ett slag av gangen. Året har vært preget av en økning i antall deltagere og utvidelse til flere golfklubber. Vi har også hatt en rekke produktive politiske møter som har styrket vår synlighet og forståelse av alt det gode arbeidet som legges ned. Vår bruk av […]

Les saken

Cathrine Johansen fra Frelsesarmeen i Sandvika: En Erfaringskonsulent og deltager på Nordhaug Golfklubb fremhevet i Budstikka

Vi er stolte av å være nytt medlem i Actis, et ledende samarbeidsorgan for organisasjoner som arbeider med rusfeltet. Actis, som er kjent for sin pådriverrolle for en ansvarlig og effektiv ruspolitikk. De arbeider dedikert for å skape meningsfulle liv og er aktivt engasjert i politiske debatter og seminarer.  Actis omtaler Ett slag av gangen […]

Les saken

Ett slag av gangen møtte Even A. Røed fra Arbeiderpartiet

Forrige uke hadde vi gleden av å returnere til Stortinget, et viktig skritt for vårt initiativ. Under besøket møtte vi Even A. Røed fra Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen, en veldig viktig enhet for oss. Vi hadde en konstruktiv dialog om Ett slag av gangen, hvor Røed anerkjente vår rolle som en seriøs […]

Les saken
Møte mer Erfaringssentrum

Bli en erfaringskonsulent gjennom golf – få et kompetanseløft

Ett slag av gangen har inngått et samarbeid med den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter, Erfaringssentrum hvor Torbjørn Mohn-Haugen er generalsekretær. Det er spennende for oss å kunne tilby et godt kompentanseløft for våre deltagere. Vårt program starter med en informasjonsdag og forventningsavklaring i mars/april, en ideell anledning for interesserte å utforske veien til å bli […]

Les saken

Nytenkning med Hallingdal Golfklubb og Gol kommune

Flere klubber er på vei inn med Ett slag av gangen. Et spennende møte med Gol kommune og Hallingdal Golfklubb. Her er det ønskelig å få til et samarbeid med Hallingdal Fotball (HFK), for å få gode synergier og et bredere tilbud til deltagerne i Hallingdal. Kommunen er entusiastisk og vil legge forholdene til rette […]

Les saken

Drøbak Golfklubb søker samarbeid med nabokommunen Ås!

Drøbak golfklubb tenker utenfor boksen og tok kontakt med sin nabokommune, Ås kommune, som ikke har egen golfbane. Møtet ble gjennomført 8. januar med ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen, assisterende kommunedirektør Stein Evensen og leder i NAV Ås Randi Falao. Det var et utrolig konstruktivt og positivt møte. Med tanke på Ett slag av gangen bruker golf […]

Les saken

Nok en tur på Stortinget!

Det nye året startet med en ny tur på Stortinget. Per Olaf Lundeteigen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, tok oss i mot. Han hadde med fire andre fra partiet som sitter i andre relevante komiteer. Jeg erfarer hvor viktig slike møteplasser er både for å fortelle om Ett slag av gangen, men […]

Les saken

Teknologi på rusfeltet – hva nå?

Den 5. desember deltok Ett slag av gangen på konferansen «Kunstig intelligens på rusfeltet – en konferanse om mennesker». Konferansen ble arrangert av Actis, som er et samarbeidsorgan for rusfeltet. På konferansen fikk vi både innføring i dagens kunstige intelligens (KI), eksempler på løsninger og deling av erfaringer. Vi fikk høre hvordan KI kan både […]

Les saken

Vi takker Gjensidigestiftelsen!

Hva er vel mer gledelig enn å motta brev, hvor de gratulerer oss med tildeling av de midlene vi har søkt om. Full pott!Tusen takk, sier vi da – det er en fantastisk julegave for oss. Vi har søkt midler for å støtte opp om vårt frivillige arbeid. Vi skal fortsette å motivere og engasjere […]

Les saken