Partnere

Praten rundt bordet

Vi verdsetter praten rundt bordet for våre grupper.

Les saken

Vi er ekstremt takknemlige!

Prosperastiftelsen, et nettverk med over 1300 pro Bono konsulenter, donerer kompetanse tilsvarende en verdi på nærmere 500.000 til Et slag av gangen. Konsulentene har høyere utdanning og er stjerner på sitt felt og ønsker å bidra overfor frivillige organisasjoner.

Les saken

I full sving med arbeidsinkludering

Nå har vi startet vårt nye samarbeidsprosjekt I full sving. Vi er stolte av å kunne bidra til at flere mennesker vil inkluderes i arbeidslivet, nemlig målgruppen rus, psykiatri og unge i utenforskap.

Les saken

Gode julegaver er kommet inn

Det er veldig hyggelig at vårt regnskapsbyrå Ecit ser hva vi gjør, og gir oss et økonomisk bidrag til en sårbar målgruppe hvor vi bruker golf som inngangsnøkkel til å gjøre en forskjell. Tusen takk.

Les saken

Gratulerer med 600.000!

Gratulerer! Gjensidigestiftelsen har innvilget vår søknad om støtte til Foreningen Et slag av gangen – et prosjekt vi har kalt «Golf fra vugge til grav».

Les saken

Flott overrekkelsesseremoni

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB som inviterte til seremoni for utdeling av midler. Og der var vi, Foreningen Et slag av gangen. En nydelig åpning av Bislet Guttekor, som også mottok penger. Pengene vi har mottatt benyttes til simulatortrening i vinter for alle klubbene, og vi skal bruke penger på regionale og nasjonal vennskapsturnering i golf.

Les saken

Frelsesarmeen er med på laget

Frelsesarmeen gjør en strålende jobb på veldig mange felt. Jeg har god erfaring med samarbeid over tid, og vi begynner nå å få flere grupper sammen med dem ut til golfklubbene, og akkurat nå er det golf på simulator landet rundt som gjelder.

Les saken

Sparebankstiftelsen DNB er med oss!

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har ferdigbehandlet vår søknad. Det er med stor glede vi kan fortelle at dere har fått støtte. Se den hyggelige videoen som vi har fått.

Les saken

I FULL SVING MED Å INKLUDERE

I januar 2023 starter vi med et nytt samarbeidsprosjekt sammen med Emploi AS, «I full sving».
Sammen skal vi jobbe målrettet for å bidra til at enda flere mennesker i vår målgruppe blir inkludert i arbeidslivet og i samfunnet igjen.
Vi gleder oss!

Les saken

Kjetil fra Kragerø fikk ny giv med golf

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) jobber for å heve kvaliteten på tjenestene til personer med samtidig rus og psykiske lidelser. Det er et sterkt fagblad og jeg tok kontakt med dem, og vi har fått på plass en flott artikkel om Kjetil som har fått ny giv med golf og en omtale av fine Randi som ansvarlig for Et slag av gangen i Kragerø, og en presentasjon av ESAG.

Les saken