Kragerø Golfklubb

Det er i Kragerø det skjer! Nasjonal turnering og besøk av ny idrettspresident.

Ett slag av gangen gjennomfører nasjonal vennskapsturnering i Kragerø.

Les saken

Kom inn som rusmisbruker og ble utskrevet som golfspiller! Les vår spennende statusrapport pr. 31.10.2022

Nesten daglig tikker det inn mailer fra klubber om gode aktiviteter, hva de er med på, hva deltagerne opplever, at de er i gang med simulatortrening osv. Og når jeg får en melding fra Randi Skauen, ildsjelen vår i Kragerø golfklubb som oppsummerer følgende fra en vennskapsturnering de hadde i høst: Med golf opplever deltagerne engasjement, tilhørighet, samspill med mennesker, tålmodighet, konsentrasjon, disiplin, respekt, empati, vennskap, spilling, refleksjon, selvtillit og ikke minst sinnemestring – takk til alle som bidrar til at vi får være på golfbanen. Det å få delta på en sosial arena er noe svært få av deltagerne hadde trodd var aktuelt for dem – det gir enorm motivasjon!

Les saken

Kjetil fra Kragerø fikk ny giv med golf

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) jobber for å heve kvaliteten på tjenestene til personer med samtidig rus og psykiske lidelser. Det er et sterkt fagblad og jeg tok kontakt med dem, og vi har fått på plass en flott artikkel om Kjetil som har fått ny giv med golf og en omtale av fine Randi som ansvarlig for Et slag av gangen i Kragerø, og en presentasjon av ESAG.

Les saken

Innesesongen er i gang!

Nå har innesesongen startet for fullt enten på simulatoer, i idrettshaller eller som her fra Kragerø, med deres gruppe fra Kragerø Akademiet, som har etablert eget innendørsutstyr hvor putting og chipping konkurranse i KAs egne lokaler var dagens øvelse, herlig.

Les saken

Kragerø Akademiet –  veien til en bedre hverdag

Kragerøakademiet ble stiftet i 2019. De er en ideell stiftelse som jobber for å hjelpe mennesker med ulike utfordringer til å få en bedre hverdag. Det er stor fokus på arbeidsinkludering. Enkeltmennesket står i fokus og alt skal tilrettelegges ut ifra den enkeltes behov og ønsker. Vårt motto er at alle kan bidra med noe, bare de selv blir klar over det.

Les saken

Hva er det beste med golf?

Lokalavisen i Kragerø forespurte 5 på gaten, hva er det beste med golf? (bildet)
Alle fem er med i vårt tilbud GGG/Et slag av gangen, og er med på Kragerø Golfklubb

Les saken

Mange får en bedre hverdag med golfen – Kragerø Golfklubb kan melde om økende aktivitet

Mange får en bedre hverdag med golfen – Kragerø Golfklubb kan melde om økende aktivitet
Ildsjelen Randi Skauen forteller entusiastisk om stor aktivitet med godt engasjement fra kommune og ordfører. Lokalavisen, Kragerø Blad/Vestmar, følger også opp med god dekning. Trivelig omtale av en lokal turnering hvor 20 deltakere spilte Texas Scramble.

Les saken

Systematisk arbeid over tid viser resultater

Kragerø Golfklubb, med ildsjelen Randi Skauen, har jobbet systematisk med GGG/Et slag av gangen over tid. Hun har jobbet inn i klubben og fått med gode ressurser og de har jobbet målrettet med ulike målgrupper innen rus og psykiatri for bruk at golf som fysisk aktivitet og golfbanen som mestringsarena. Et arbeid som viser gode resultater.

Les saken

Golf er lykkerus!

«Mestringsfølelsen er helt nydelig. Det er som en lykkerus. Samtidig er den sosiale biten viktig. Vi blir ønsket velkommen i miljøet og føler oss inkludert og verdsatt», sier to av våre deltagere ved Kragerø Golfklubb.

For deltagere i GGG/Et slag av gangen har ikke veien til golf nødvendigvis vært enkel. Men når først deltagerne har fått kontakt med ballen og kjenner seg velkommen i klubben er det bare å øve for å bli bedre.

Les saken

Flere har fått lese om turneringen på Stabbestad

20. oktober ble det arrangert en fantastisk avslutningsturnering i regi av Kragerø Golfklubb og Foreningen Et slag av gangen. Noe vi var tidlig ute med å omtale. Men vi var ikke alene om å omtale turneringen, lokalavisen Kragerø Blad Vestmar fikk også med seg anledningen og har skrevet om dagen og vi gleder oss til å dele historier fra flere av våre samarbeidende klubber!

Les saken