Brukerguide

KLUBBGUIDE:

 

 • Kalender:
 • Denne viser oversikt over de ulike aktivitetene til Ett slag av gangen (ESAG). Det kan være vennskapsturneringer i de ulike regionene, årsmøte og felles turnering lik den i Kragerø (mai 2023).
 • Denne kalenderen kan også inneholde datoer klubbene skal forholde seg til. Søknadsfrister, innrapportering på deltagelse pr måned etc.
 • Kalenderen er tilgjengelig nederst på hovedsiden
 • Administrativt:
 • Hva kan klubbene søke om?
  • Klubbene kan søke om midler til trenerressurs, utstyr, mat, reise, vennskapsturneringer, sosialt etc i regi/aktivitet i egen klubb. Klubbene mottar et skjema for aktivitetsbudsjett, hvor man søker ESAG om midler for gjennomføring av ulike treninger/aktiviteter. Jo høyere aktivitet, jo større mulighet for midler.
 • Hva gjør vi?
  • ESAG legger til rette for samarbeid og dialog mellom ulike instanser. Klubb, institusjoner, Kriminalomsorgen, NAV, kommune etc for å få deltagere i gruppene. Klubbene gjennomfører aktivitetene lokalt. ESAG kan bistå med å invitere ressurspersoner eller frivillige på trenerkurs, så de kan være ressurspersoner og brukes i klubbene lokalt på aktiviteter i regi av ESAG.
 • Evt regler eller retningslinjer for målgruppen
  • Dette setter man lokalt, men man kan bli enige om oppmøtetider, gi beskjed når man ikke kan komme, hva slags forventinger det er til deltagelse etc. Ferdigheter er ikke et krav, da dette er tilgjengelig for alle som ønsker å prøve golf.
 • Rapportering
  • Hver klubb skal rapportere antall grupper og deltagere i aktivitet pr måned. Det sendes ut et elektronisk skjema i slutten av hver måned, som klubbene fyller inn hvor ofte de har gjennomført aktivitet og hvor mange som har deltatt. Dette er viktig informasjon for ESAG, da vi er pliktig til å rapportere inn til offentlige instanser vi søker midler fra.
 • Kontrakt/Samarbeid:
 • Hva kreves av klubben
  • Dere må stille med en eller flere frivillige, trenerkompetanse og et stort hjerte.
  • Dere følger klubbveilederen og får veiledning. Sammen er vi klare til å ta imot deltagere, utvikle tilbudet og involvere dem i miljøet.
  • Ett slag av gangen skal være presentert på klubbens nettsted med logo og lenke til webside.
  • Dere må rapportere inn deltakernes oppmøte digitalt, en gang i måneden. Dette er viktig for dokumentasjon til offentlige søknader.
  • Dere samarbeider med institusjoner/samarbeidspartnere/ kommunen for å få logistikken til å fungere.
  • Bidra med gode historier, og vise oss aktivitet, som vi begge kan formidle på web og i sosiale medier.
 • Grunner til å være en del av ESAG
  • Være med på å gi en vei tilbake til en “normalhverdag” for de som trenger det.
  • Ett slag av gangen gir klubbsupport og veiledning til klubbens frivillige/trenere.
  • Vi følger opp, og er brobyggere, med institusjoner og fengsler som har med deltakere.
  • Det gis økonomisk bidrag til klubbene for å gjennomføre aktiviteter som dekker utstyr, servering, delfinansiering av medlemskap, samlinger og turneringer m.m.
  • Vi tilbyr kostnadsfritt trenerkurs i regi av Norges Golfforbund for deltakerne, slik at de på sikt kan bli ressurser i klubben.
  • Vi tilrettelegger for arbeidskraft til golfklubbene i samarbeid med Kriminalomsorgen.
  • Vi samarbeider med Emploi i Sensgruppen. De bidrar med arbeidsrådgivning og vi tilbyr jobbspesialist for å hjelpe deltagerne ut i jobb/skole – i inntil to år.
  • Klubben bidrar til å gjøre en forskjell og tar samfunnsansvar. Dette gir gode historier, som kan hjelpe med rekruttering.
  • Vi tar mangfold og integrering på alvor.
  • Vi jobber aktivt overfor politikere og næringsliv. Omdømme er viktig for å synliggjøre fysisk aktivitet, som god medisin. Golf er for alle, uansett hvem du er, hvor du bor eller hvilken økonomi du har.
 • Ordførerbrev
  • Et viktig dokument for at kommune skal føle at de binder seg litt til samarbeid og ønsker å bidra til målgruppen. Det er tiltak som er utrolig gode, og som kommunene bør delta i. Også viktig samarbeid mtp rapportering til offentlige instanser, som ESAG tar seg av.
 • SENS Emploi
  • ESAG har samarbeidsavtale med Emploi i SENSgruppen. Den avtalen innebærer jobbspesialt/arbeidsveileder i inntil to år for deltagere rundt i klubbene.
  • Det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det.