Bli klubbpartner

En klubbpartner er en golfklubb som tar et samfunnsansvar i samarbeid med Ett slag av gangen, og som har valgt å bidra til å gjøre en forskjell.

Vil dere bidra til at flere kan få det bedre i livet, med golf?
Velkommen til Ett slag av gangen

Hvem er vi?

Foreningen Ett slag av gangen samarbeider med norske golfklubber om å få mennesker som har falt utenfor, til å føle seg helt innenfor – i golfmiljøet.
Det å bli introdusert til golfsporten og fellesskapet i klubben, gjør det lettere å etablere gode vaner og kjenne på mestringsfølelsen.

Her får man et trygt og godt sted, kommer seg ut og bygger nettverk, trener golf og sosialiserer seg. Sammen bidrar vi til at nye deltagere får motivasjon, arbeidstrening og arbeidsveiledning til å komme ut i jobb eller skole. Vi har samtaler rundt bordet.

Vår målgruppe er deltagere innen rus og psykiatri, og unge i utenforskap. Samarbeidet vil skje med kommunen, institusjoner, kriminalomsorgen/friomsorgen (fengsler) og flere andre. Vi har relevante partnere med oss, som også bidrar inn med fagkompetanse fra feltet. Vi opplever at klubbene er rigget for å ta i mot, og er allerede gode på golfen og den gode sosiale rammen med frivillige og trenere.

Vi jobber for at alle skal få like muligheter inn til idretten og fysiske aktiviteter.

Sammen sparer vi samfunnet for millioner, og vi skaper positive opplevelser – hver uke, Norge rundt.

En fjerdedel av alle golfklubbene i Norge er partnerklubb med Ett slag av gangen. Vi vil gjerne bli flere! Les mer om oss her.

Vi tilrettelegger for aktiviteter og vennskapsturnkringer for deltagerne i løpet av året.

10 grunner til å delta

 1. Være med på å gi en vei tilbake til en “normalhverdag” for noen som trenger det.
 2. Ett slag av gangen gir klubbsupport og veiledning til klubbens frivillige/trenere.
 3. Vi følger opp og er brobyggere med institusjoner som vil følge opp nye deltakere og skaffer finansiering.
 4. Det gis økonomisk bidrag til klubbene for å gjennomføre aktiviteter som dekker utstyr servering, delfinansiering av medlemskap, samlinger og turneringer m.m.
 5. Vi tilbyr kostnadsfritt trenerkurs i regi av Norges Golfforbund for deltakerne, slik at de på sikt kan bli ressurser i klubben.
 6. Arbeidskraft til golfklubben da noen kan være interessert i å bidra både med dugnadsarbeid og annet.
 7. Vi har samarbeidspartnere som bidrar med arbeidsrådgivning og vil tilbyr jobbspesialist for å hjelpe deltagerne ut i jobb/skole.
 8. Klubben bidrar til å gjøre en forskjell og tar samfunnsansvar og med det gir en god historie som kan hjelpe med rekruttering.
 9. Vi viser at vi tar mangfold og integrering på alvor.
 10. Vi jobber aktivt overfor politikere og med omdømme for å synliggjøre viktigheten av fysisk aktivitet (som medisin) og at golf er for alle, uansett hvem du er, hvor du bor eller hvilken økonomi du har.

Hvilke kriterier må dere følge?

 1. Dere må stille med en eller flere frivillige, trenerkompetanse og stort hjerte.
 2. Dere får tildelt en brukermanual og får veiledning. Sammen er vi klare til å ta imot nye deltagere, utvikle tilbudet og involvere dem i miljøet.
 3. Ett slag av gangen skal være presentert på klubbens nettsted med logo og lenke.
 4. Dere må rapportere inn deltakeres oppmøte digitalt en gang i måneden for god dokumentasjon som er nødvendig for være søknader.
 5. Dere samarbeider med institusjoner/samarbeidspartnere/ kommunen for å få logistikken til å fungere.
 6. Bidra med gode instorier og vise oss aktivitet som vi kan formidle på web og sosiale medier.

Slik blir dere klubbpartner

For å bli klubbpartner kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

Hva er det første som skjer når du blir klubbpartner?

 1. Vi avtaler et møte for å finne ut hvilke ressurser og muligheter som ligger hos dere, og hva dere trenger hjelp til fra oss.
 2. Dere får en oppføring på nettsidene våre, og vi starter aktivt å jobbe for å koble dere opp mot lokale nye deltakere etter en kartlegging av institusjoner, dialog med kommune, Kriminalomsorgen med flere som vil være gode samarbeidspartnere.
 3. Dere får veiledning og tilbud om fadderordning fra oss.
 4. Regionale møteplasser for klubbpartnere og nasjonale fagsamlinger i løpet av året.
 5. Avtale signeres