Bli klubbpartner

En klubbpartner er en golfklubb som tar et samfunnsansvar i samarbeid med Ett slag av gangen. Det er en klubb som har valgt å bidra til å gjøre en forskjell.

Ønsker dere at flere kan få det bedre i livet, med golf?
Velkommen til Ett slag av gangen!

Hvem er vi?

Foreningen Ett slag av gangen samarbeider med norske golfklubber om å få mennesker som har falt utenfor, til å føle seg helt innenfor – i golfmiljøet.
Det å bli introdusert til golfsporten og fellesskapet i klubben, gjør det lettere å etablere gode vaner og kjenne på mestringsfølelsen.

Her får man et trygt og godt sted, kommer seg ut og bygger nettverk, trener golf og sosialiserer seg. Sammen bidrar vi til at nye deltagere får motivasjon, arbeidstrening og arbeidsveiledning til å komme ut i jobb eller skole. Vi har samtaler rundt bordet.

Vår målgruppe er deltagere innen rus og psykiatri, og unge i utenforskap. Samarbeidet vil skje med kommunen, institusjoner, kriminalomsorgen/friomsorgen (fengsler) og flere andre. Vi har relevante partnere med oss. Disse bidrar inn med fagkompetanse fra feltet. Vi opplever at klubbene er gode på aktivitet, og har allerede etablert den gode sosiale rammen med frivillige og trenere.

Ett slag av gangen jobber for at golf skal være for alle.

Sammen sparer vi samfunnet for millioner, og vi skaper positive opplevelser – hver uke, Norge rundt.

En tredjedel av alle golfklubbene i Norge er klubbpartner med Ett slag av gangen. Målet er at alle golfklubber skal med!

Vi tilrettelegger for aktiviteter og vennskapsturneringer for deltagerne i løpet av året, kostnadsfritt.

10 grunner til å delta

 1. Være med på å gi en vei tilbake til en “normalhverdag” for de som trenger det.
 2. Ett slag av gangen gir klubbsupport og veiledning til klubbens frivillige/trenere.
 3. Vi følger opp, og er brobyggere, med institusjoner og fengsler som har med deltakere.
 4. Det gis økonomisk bidrag til klubbene for å gjennomføre aktiviteter som dekker utstyr, servering, delfinansiering av medlemskap, samlinger og turneringer m.m.
 5. Vi tilbyr kostnadsfritt trenerkurs i regi av Norges Golfforbund for deltakerne, slik at de på sikt kan bli ressurser i klubben.
 6. Vi tilrettelegger for arbeidskraft til golfklubbene i samarbeid med Kriminalomsorgen.
 7. Vi samarbeider med Emploi i Sensgruppen. De bidrar med arbeidsrådgivning og vi tilbyr jobbspesialist for å hjelpe deltagerne ut i jobb/skole – i inntil to år. 
 8. Klubben bidrar til å gjøre en forskjell og tar samfunnsansvar. Dette gir gode historier, som kan hjelpe med rekruttering.
 9. Vi tar mangfold og integrering på alvor.
 10. Vi jobber aktivt overfor politikere og næringsliv. Omdømme er viktig for å synliggjøre fysisk aktivitet, som god medisin. Golf er for alle, uansett hvem du er, hvor du bor eller hvilken økonomi du har.

Hvilke kriterier må dere følge?

 1. Dere må stille med en eller flere frivillige, trenerkompetanse og et stort hjerte.
 2. Dere følger klubbveilederen og får veiledning. Sammen er vi klare til å ta imot deltagere, utvikle tilbudet og involvere dem i miljøet.
 3. Ett slag av gangen skal være presentert på klubbens nettsted med logo og lenke til webside.
 4. Dere må rapportere inn deltakernes oppmøte digitalt, en gang i måneden. Dette er viktig for dokumentasjon til offentlige søknader.
 5. Dere samarbeider med institusjoner/samarbeidspartnere/ kommunen for å få logistikken til å fungere.
 6. Bidra med gode historier, og vise oss aktivitet, som vi begge kan formidle på web og i sosiale medier.

Slik blir dere klubbpartner

For å bli klubbpartner kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

Hva er det første som skjer når du blir klubbpartner?

 1. Vi avtaler et møte for å finne ut hvilke ressurser og muligheter som ligger hos dere, og hva dere trenger hjelp til fra oss.
 2. Dere får en oppføring på nettsidene våre. Vi starter aktivt med kartlegging av institusjoner, dialog med kommune, Kriminalomsorgen med flere som kan være gode samarbeidspartnere og kobler dere opp mot lokale deltakere.
 3. Avtale signeres
 4. Dere får veiledning, klubbveileder og tilbud om klubbfadder.
 5. Klubbpartnere deltar på regionale møteplasser og nasjonale fagsamlinger i løpet av året.