Bilder

Bilder

Ønsker du å benytte deg av noen av bildene, vennligst ta kontakt med Marianne på : marianne@ettslagavgangen.no

Bilder fra Helse og omsorgskomiiteens leder til Kongsvinger GK , juni 2023

Tone Samsonstuen
Tone W. Trøen (leder Helse- og omsorgskomiteen)
Camilla Thue (ordfører i Eidskog)
Heidi Thoner (Kongsvingers GK)
Daniel Larsson (daglig leder Kongsvingers GK)
Hans Tvedte (Kriminalomsorgen)