Stort engasjement for gjennomføring av Veien til golf

Stort engasjement for gjennomføring av Veien til golf på Hauger

I god regi av Hauger Golfklubb og trener Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen har de hatt flere gode ettermiddager med deltagere fra både Kriminalomsorgen, Røde Kors Nettverk etter soning, og en ungdomsgruppe fra A-larm. Her har de testet sine kunnskaper om lange slag, putting, banespill, og golfforståelse om sikkerhet og effektivitet når man er ute og går på banen.

Det har vært stort engasjement, og alle deltakerne har bestått og er klare for banespill både på Hauger og som gjestespillere på andre baner. Ikke minst er de klare for å delta på våre regionale golfturneringer. Dette er fantastisk.