Golfbanen, en pause fra fengselet!

Golfbanen, en pause fra fengselet. Deltagere fra Oslo fengsel, avd. TOG.

En pause fra fengselet! Vi har gjennomført en fantastisk golfdag med innsatte og ansatte fra TOG-avdelingen ved Oslo fengsel (gjengangere). 7 innsatte og 2 betjenter møtte opp på en av de varme og solrike dagene ved Oppegård Golfklubb.

De fikk først informasjon om ESAG, og deretter gikk alle ned til driving rangen og puttegreenen.

9 meget engasjerte golfspillere hadde en flott dag ute i sola. Det var det første møte med golf og golfbanen for alle som var til stede denne dagen. Flere sa at dette fristet til gjentagelse.

Ballmaskinen gikk nesten varm og flere titalls bøtter med golfballer ble slått både hit og dit, og etter hvert mye mer kontrollert😊

Dialogen har fortsatt med Oslo fengsel, og flere turer ut til golfbanen er allerede gjennomført for TOG-avdelingen. Vi gleder oss over entusiasmen og muligheten som de innsatte får.