Ett slag for å ikke bli sittende alene

Tone Samsonstuen. Bilde brukt i annonse Finansavisen

Ett slag for å ikke bli sittende alene i leiligheten i dagevis, les mer om Tone som er kommet ut av ensomheten ved hjelp av golf. 

Fra ensomhet til fellesskap

Tone (49) har slitt med psyken fra hun var 11 år gammel. I mange år var alt bare tungt, trist og ensomt. Historien om Tone starter med ei ung jente som hadde en vanskelig oppvekst. Jeg var skoleflink, men slet mye med angst og depresjon. Derfor ble det vanskelig å komme seg gjennom skolen. Senere måtte jeg dele opp videregående over fem år, nettopp på grunn av psyken. 

Til tross for depresjoner og angst, som kom igjen og igjen, klarte Tone å utdanne seg til sykepleier i 2005, med videreutdanning i psykisk helsearbeid i 2010. Det siste ble dekket av NAV.

«Jeg tenkte at jeg kunne bruke mine erfaringer til å hjelpe andre» sier hun.

Tone var imidlertid mye dårlig, hun gikk inn og ut av psykiatrien, hadde polikliniske samtaler med fagfolk, og noen innleggelser. I voksen alder fikk hun mange diagnoser som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), Aspergers syndrom og schizofreni ved siden av angst og depresjon.

Dagene gikk med til å ligge på sofaen, telle sekunder og høre kjøkkenklokken tikke. Jeg hadde få venner og var ensom. 

Ett slag av gangen: Veien ut av uføret

Så fikk hun en uventet telefon. I februar 2021 ringte Petter Aspebakken fra Eidskog Frisklivssentral som lurte på om hun ville prøve golf i Storhallen på Kongsvinger. Dette i regi av Kongsvingers Golfklubb og Ett slag av gangen som hjelper mennesker som har falt utenfor samfunnet av ulike årsaker.

Jeg husker at det møtte opp med 7-8 andre fra Eidskog og det var moro. Alle hadde «bagasje», så vi fikk sympati for hverandres utfordringer og ble fort venner.  «Jeg hadde aldri trodd at golf skulle bli en inngangsport, jeg som ikke engang hadde tatt i ei kølle» ler hun.

Livet skulle komme til å ta en helt ny vending. En vei ut av uføret, med nye bekjentskaper, venner og en morsom fritidssyssel. Tone har lagt om livsstilen og ser lyst på tilværelsen. Hun har også nå fått muligheten til å ta kurs som trener via Ett slag av gangen og bli en ressurs for golfklubben.

Hun takker for muligheten hun har fått gjennom Ett slag av gangen og Kongsvingers Golfklubb.

Annonse Finansavisen. Bilde av Tone Samsomstuen.
Annonse Finansavisen lørdag 8. juni 2024

Les mer om vår annonsekampanje i Finansavisen hver lørdag fremover i 5 uker.