Trondheim kommer sterkt på banen

Samling av deltagere på møte med Ett slag av gangen i Trondheim på Byneset Golfklubb

En stor gjeng i Trondheim er klare for Ett slag av gangen. Vi starter opp med åpen dag den 19. juni på Byneset Golfklubb.

Ett slag av gangen hadde to fine arbeidsdager i Trondheim og et godt møte på Byneset Golfklubb. Nærmere 15 personer deltok fra bla klubbene, baneselskap, kommunen, NAV og Kriminalomsorgen. Etter også et eget møte med SLT koordinator i byen, begynner det nå å forme seg et godt samarbeid i Trondheim.

Det er stort engasjement og med ønske om å få til noe sammen. Det er fokus på det samfunnsansvaret vi tar sammen, hvor golf står sentralt for å gjøre noe bra for de som har falt utenfor.
Kommunen uttalte at det er et klart mål å samarbeide med frivilligheten.

Samarbeidet med Kriminalomsorgen/Friomsorgen gir også klubbene mulighet til å få arbeidskraft på banen av de som soner bøter/samfunnsstraff. Dette ble godt diskutert, og Friomsorgen er filter for kvalitet av deltagere som er egnet til å jobbe på banen.

Vi ønsker at deltagerne ikke bare skal jobbe på banen, men også delta i en golfgruppe. Da golf er en viktig ingrediens i vårt tilbud for et godt og meningsfullt liv. Når deltagerne er blitt trygge, kan vi tilby Trener 1-kurs. Deretter kan de bli ressurser i klubben og hjelpe nye Ett slag av gangen deltagere med å lære golf.