Et magisk møte hvor fire golfklubber i Bærum samler seg om Ett slag av gangen

Samling med mennesker i forskjellige golfklubber og bl.a. Kriminalomsorgen i Bærum.

Golfklubber i Bærum samler seg om Ett slag av gangen. Her er gjengen samlet på Nordhaug Golfklubb 16. mai i samarbeid med Kriminalomsorgen/Friomsorgen og golfklubbene Bærum, Grini, Haga og Nordhaug.

Et konstruktivt møte hvor vi diskuterte hvordan vi skal få flyten til å gå for både samarbeidspartnere, deltagere, kommunale enheter og Kriminalomsorgen/Friomsorgen. Mange personer fra Kriminalomsorgen kan bidra med sin samfunnsstraff ved å arbeide på banen. Samtidig lærer de golf og utvikler sitt nettverk. Løsninger ble skissert, og vi utvikler en turnusplan og behovskartlegging fra den enkelte klubb hva gjelder arbeid på banen.

Vi har etablert en god kontaktperson i hver klubb, og det er viktig at vi legger en plan for hvilke grupper og institusjoner vi jobber videre med. Det fine er at vi har flere baner å spille på, og vi kan trekke på ressurser i klubbene som f. eks. deltagere med Trener 1 kompetanse.

Vi er godt i gang for gjennomføring av Veien til golf for flere, og mange flere skal det bli. Klubbene er opptatt av å ta sitt samfunnsansvar og liker godt å være inkludert i Ett slag av gangen.

Dette skal bli bra, og sammen er vi sterkere 🙂