Gjensidigestiftelsens årskonferanse ble en flott møteplass for Ett slag av gangen

Gjensidigestiftelsens årskonferanse ble gjennomført med nesten 600 deltagere.
Det ble en flott og inspirerende dag med mange fantastiske presentasjoner. Som Ett slag av gangen, gjør alle sitt for å gjøre en forskjell – med et stort hjerte. Kommunikasjonssjef Lars Erik Mørk ledet oss godt og muntert gjennom dagen. 

Marianne Smith Magelie fikk snakket om både visjon og drømmer. Drømmen hvor 0 visjon om utenforskap burde være mulig å oppnå i Norge, og hvor hun også ga uttyrkk for et ønske om at politikere måtte vise større respekt for frivillighetens innsats. Hun påpekte også at det er mange utfordrende regler og en krevende byråkratisk jungel som Ett slag av gangen og mange andre organisasjoner må håndtere. Det er kanskje ikke så overraskende at ikke alle frivillige organisasjoner som starter med stor entusiasme, ramler sammen etter bare noen få år. Tankevekkende!

Uansett er det for lite penger å fordele for å inkludere alle. Oppgavene legges ofte med store planer til frivilligheten, som allerede har nok fra før, og penger følger sjelden med. Utfordrende!

Kommunikasjonssjef Lars Erik Mørk varmer opp med golf før Marianne entrer scenen 🙂