Norske veteraner fra internasjonale operasjoner liker også golf!

Ett slag av gangen har inngått et samarbeid med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Denne avtalen har som mål å fremme fysisk aktivitet og nettverksbygging, slik at flere veteraner kan oppleve mestring og livsglede. NVIO er en organisasjon som støtter personell fra Forsvaret og Politiet som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Samarbeidet gir et trygt og støttende fellesskap for veteraner som har utfordringer og ønsker å komme tilbake til en normal hverdag. Flere veteraner er allerede blitt inkludert, og noen fungerer også som ressurser for fellesskapet. Dette er et viktig initiativ for å gi tilbake til de som har tjenestegjort og sikre at de får den støtten de trenger etter sine oppdrag.

Bilde i heading: Generalsekretær, Bjørn Robert Dahl, i NVIO er også en ivrig golfer!