Oslo Economics – Samfunnsøkonomiske gevinster av redusert tilbakefall til kriminalitet

Røde Kors, i samarbeid med Kriminalomsorgen, har nylig publisert en ny rapport som viser den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å redusere tilbakefall til kriminalitet. De har blant annet kommet frem til at samfunnet potensielt kan spare gjennomsnittlig 1 million årlig per person som ledes bort fra kriminalitet og rusmisbruk og inn i arbeidslivet, og omtrent 500.000 kroner for hver person som overføres til trygdeordninger. Å redusere tilbakefall til kriminalitet gir store gevinster, samtidig som det bidrar til å redusere menneskelig lidelse. 

Magelie kommenterer: En rapport som godt dokumenterer de store utfordringer samfunnet står overfor, som det synes vanskelig å løse. Men med aktører som Røde Kors, Nettverk etter soning og Ett slag av gangen med flere, viser at det å tenke utenfor boksen bidrar til redusert tilbakefall.

Vi vil ha mer av dette!

Bildet i heading fra venstre:
Marianne Smith Magelie i Ett slag av gangen, Lise Sannerud adm. dir. i Kriminalomsorgsdirektoratet, Anne Bergh generalsekretær i Røde Kors og Stian Estenstad i Røde Kors Nettverk etter soning.