Med ordførerne i spissen for samarbeid!

På Hauger Golfklubb hadde vi en herlig dag med ordførere fra Nittedal og Lillestrøm. 

Vi arrangerte et dialogmøte sammen med representanter fra Hauger Golfklubb og Lillestrøm Golfklubb. I tillegg deltok gode samarbeidspartnere fra Kriminalomsorgen, Røde Kors Nettverk etter soning, Bymisjonen og kommunale fagpersoner.
Dialogen var konstruktiv, og det var spennende å merke ordførernes entusiasme og glede over vårt tilbud. Ikke minst de mulighetene Ett slag av gangen gir for både golf og hjelp til å komme tilbake til jobb og skole.

Her blir det gode aktiviteter fremover!” 🏌️‍♀️🌟 Vi gleder oss 🙂

Bilde i heading fra venstre: Hans Tvedte,Kriminalomsorgen/Erik B. Hansen, styremedlem Lillestrøm Golfklubb/ Synnøve Buen, Røde Kors Nettverk etter soning/Trygve. Y. Heivang, varamedlem Lillestrøm Golfklubb/Anita Eek Arnesen, styreleder Lillestrøm Golfklubb/Hans Edvardsen, Hauger Golfklubb/Kjartan Berland, Ordfører Lillestrøm/Rune Winum, Ordfører Nittedal, Elin Ingvaldsen, adm.leder Hauger Golfklubb, Tove Stensrud, Bymisjonen Lillestrøm/Marianne Smith Magelie, Ett slag av gangen, Mari Kjølberg, Lillestrøm kommune/Øyvind Larsen, Røde Kors Nettverk etter soning/Ingrid Kjos Russeksjon Lillestrøm kommune