NAV: Systemet som hindrer oss i å få flere ut i jobb og skole!

I møte med NAV sjefen, Hans Christian Holte, og hans kollegaer diskuterte vi Ett slag av gangen og konferansen BLI SETT.

Vi bruker golf som virkemiddel for å få våre fine deltagere ut i jobb og skole. En herlig mestringsarena. Dette kan gi deltagerne mange muligheter, men det er også en rekke utfordringer som direkte hindrer oss  i nettopp dette.

  • Begrenset finansieringsperiode
  • NAV med liten tilgjengelighet
  • Vi opplever ofte manglende kunnskap og kreativitet om løsninger til beste for våre deltagere
  • Det er ingen stimulering på resultatoppnåelse, og krevende revisjonskrav utover det «normale».

Vi har selv tatt i bruk egen jobbspesialist for å følge opp mulighetene med NAV.

Det var et godt engasjement på møtet, og vi ble lyttet til.
Nå jobber vi mot et felles mål: Å få flere ut i jobb og skole. Vi håper at vi kan oppnå noe bedre enn det vi har i dag.” 😊

Bilde fra venstre: Jan Erik Grundtjernlien, Tormod Moland, Hans Christian Holte, Odd Asbjørn Pedersen, Simen Bauer, Tone Helen Skattum og Marianne Smith Magelie