Skjeberg Golfklubb – suksesshistorie i samarbeid med Ett slag av gangen

Ett slag av gangen har snakket med Cathrine Laursen, daglig leder i Skjeberg Golfklubb. Hun deler suksesshistorien om et produktivt år i samarbeid med Ett slag av gangen. En av de første sakene hun nevner at samarbeidet har gitt er;          
– Vi har med dette samarbeidet fått veldig god erfaring med Kriminalomsorgen og flere personer inn i samfunnstjeneste.

Flere treningstilbud

For å utvikle seg og bli flinkere må det trenes, enten det gjelder arbeidstrening eller å bli flinkere i golf. Klubben har hatt flere typer aktiviteter for å gi personer arbeidstrening eller kurs. Hun forteller at en person, i ett år har jobbet to til tre dager i uken hos dem. 
– Han har jobbet på banen, og vi har hatt flere som har jobbet sammen med de frivillige på bane- og vaktmesterarbeid. Vi har hatt flere fra Delta-gruppen og NAV på arbeidstrening, og vi har hatt tre flyktninger på språkopplæring.

Fra arbeidstrening til fast jobb med golfklubben

Målet til Ett slag av gangen er å få flest mulig ut i jobb og skole, og Cathrine kan fortelle at nettopp det har de lyktes med i Skjeberg Golfklubb.
– Jan Frode tok trener 1 kurs og vi har nå ansatt han fast i klubben, da vi har fått han inn på varig lønnstilskudd. Vi har også hatt to i kafeen, og vi håper og kunne ansatte en av disse videre hos oss, forteller hun. 

Midler fra Ett slag av gangen gir jobbmuligheter

Suksessen fra året 2023 forsetter i 2024. Skjeberg Golfklubb skal sørge for at midlene de får fra Ett slag av gangen konverteres til mestring, skole og jobbmuligheter.
De skal sette i gang ny gruppe, med bla. kommunen, som skal ta VTG (Veien Til Golf) kurs igjen. 
– Samarbeidet med Ett slag av gangen gjør virkelig en forskjell for mange, og klubbens medlemmer ser også viktigheten av å inkludere alle.  Midlene vi mottar fra Ett slag av gangen gjør at vi kan tilrettelegge mer for flere grupper.

De gleder seg til fortsettelsen i 2024

Skjeberg Golfklubb blir mye brukt av NAV i forbindelse med å få folk ut i jobb igjen. Klubben har hatt ungdom, som ikke har annen aktivitet, inne på simulator og padel denne vinteren, og de setter i gang nye grupper fra februar/ mars. De gleder seg til ny sesong.

Takk for et fantastisk samarbeid med Ett slag av gangen! Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Cathrine.

Bilde fra venstre: Cathrine Laursen og Marianne Smith Magelie.