Golfklubbene Gamle Fredrikstad og Skjeberg ser et stort potensiale for Ett slag av gangen i Østfold

Ett slag av gangen hadde et møte med daglig leder Nils Jørgen Olsen i Gamle Fredrikstad, daglig leder Cathrine Laursen i Skjeberg og trener/pro Freddy Nordmark i Gamle Fredrikstad.

Cathrine delte suksesshistorier om hva Skjeberg Golfklubb har fått til det siste året. Suksessen har blitt skapt ved hjelp av arbeidskraft fra Kriminalomsorgen, engasjement fra klubbens medlemmer og flere grupper i Ett slag av gangen.

Nå planlegger vi et felles seminar for samarbeidspartnere og næringsliv den 16. april på Quality Hotel i Sarpsborg. Hensikten er å vise hva det er mulig å få til sammen, og hvor nyttig et samarbeid er for et godt spleiselag til beste for de det gjelder.
Vi vil ha dialog og foredrag. Sammen skal det følges opp tettere mot kommunene og samarbeidspartnere for å få flere deltagere med i Ett slag av gangen. Vi bruker golf som mestring for å komme ut i arbeidsliv og skole. Ett slag av gangen bidrar med kontakt både med institusjoner og Kriminalomsorgen, samt med jobbspesialist.

Mulighetene for nye suksesshistorier er mange 🙂

Bilde bak fra venstre: Nils Jørgen Olsen, Simen Bauer, Freddy Nordmark og Hans Tvedte.
Fra venstre foran: Cathrine Laursen og Marianne Smith Magelie.