Ett slag av gangen synliggjør muligheter på Romerike Golfklubbs medlemsmøte

Ett slag av gangen (ESAG) presenterte de fantastiske mulighetene som finnes i samarbeidet under medlemsmøtet til Romerike Golfklubb den 5. februar. Tilstede var Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen og Simen Bauer, jobbspesialist i Sens Utvikling.

På medlemsmøtet i Romerike Golfklubb ble Ett slag av gangen reintrodusert til noen og presentert for første gang til andre. Denne muligheten til å dele suksesshistorier og erfaringer fra vårt engasjement med ESAG-klubber over hele landet er uvurderlig. 

Vi diskuterte hvordan ESAG sitt samarbeid med Kriminalomsorgen, lokale myndigheter, og diverse institusjoner åpner opp for mange muligheter. Ikke bare for deltakerne, men også for samfunnet. Gjennom å dele eksempler på vellykkede prosjekter, inspirerte vi til ny innsats i møte med utfordringer og muligheter innen rehabilitering og sosial integrering.

Romerike GK har en liten, men godt drevet ESAG gruppe. Vi i ESAG, sammen med klubbens dedikerte medlemmer, ønsker å få flere deltakere med på dette unike tilbudet. Derfor er det viktig å øke bevisstheten om tilbudet blant klubbens medlemmer slik at antall deltakere vokser ytterligere.

På medlemsmøtet i Romerike Golfklubb delte Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen oppsiktsvekkende tall fra Aurskog-Høland kommune. Kommunen har over 2200 innbyggere som står utenfor arbeidslivet eller uten utdanning, hvorav 1250 er registrert som uføre. Dette utgjør ca. 20% av kommunens innbyggere i arbeidsfør alder. Disse tallene fremhever viktigheten av inkluderende tiltak.

Simen Bauer, jobbspesialist i Sens Utvikling, poengterte optimistisk at ‘Ett slag av gangen’ har potensialet til å integrere en del av disse individene gjennom  ESAG-programmer og aktiviteter. Det virket som det var enigheten blant de ca. 25 medlemmene som var tilstede, og de ga uttrykk for et fellesskapsønske om å bidra til inkludering i kommunen. 

Vi gleder oss til fortsettelsen!