Ett slag av gangen med gode resultater for 2023

2023 har vært et år med betydelig fremgang for Ett slag av gangen. Året har vært preget av en økning i antall deltagere og utvidelse til flere golfklubber. Vi har også hatt en rekke produktive politiske møter som har styrket vår synlighet og forståelse av alt det gode arbeidet som legges ned.
Vår bruk av golf som et verktøy for sosial integrering har vist seg å være både innovativt og effektivt. Dette har resultert i å bringe mennesker tilbake til samfunnet, i arbeid og utdanning.

For å skaffe nødvendige midler til golfklubbene og deres aktiviteter har våre to primære oppgaver vært å utvikle et omfattende nettverk med samarbeidspartnere. Dette fra lokale institusjoner, kommuner, til politikere og næringsliv.
Arbeidet har vært sentrert rundt å fremme mestring og livsstilsendringer, og vi anser at det finnes en plass i arbeidslivet for alle som ønsker det.

Vi ser med stor optimisme mot fremtiden, og forbereder oss på ytterligere fremgang i 2024.

Med over 50 samarbeidende golfklubber har vi hatt nærmere 13.000 aktivitetsdeltagere (totalt antall – alle grupper) gjennom året. Det vil si at bortimot 3000 personer er i aktivitet rundt om i golfklubbene.

Trykk her for å lese årsmeldingen for 2023