Cathrine Johansen fra Frelsesarmeen i Sandvika: En Erfaringskonsulent og deltager på Nordhaug Golfklubb fremhevet i Budstikka

Vi er stolte av å være nytt medlem i Actis, et ledende samarbeidsorgan for organisasjoner som arbeider med rusfeltet. Actis, som er kjent for sin pådriverrolle for en ansvarlig og effektiv ruspolitikk. De arbeider dedikert for å skape meningsfulle liv og er aktivt engasjert i politiske debatter og seminarer. 

Actis omtaler Ett slag av gangen positivt i sitt siste nyhetsbrev, og fremhever hvordan golfen har hjulpet Cathrine. I tillegg utdyper generalsekretær Inger Lise Hansen viktigheten av mangfold i rusbehandlingen. Hun uttrykker bekymring for at Helse Sør-Østs anbud kan true dette mangfoldet.

Les mer i vår tidligere sak om Cathrine – Trykk her!

Budstikka: Lokalavis i Asker og Bærum