Ett slag av gangen møtte Even A. Røed fra Arbeiderpartiet

Forrige uke hadde vi gleden av å returnere til Stortinget, et viktig skritt for vårt initiativ.

Under besøket møtte vi Even A. Røed fra Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen, en veldig viktig enhet for oss.

Vi hadde en konstruktiv dialog om Ett slag av gangen, hvor Røed anerkjente vår rolle som en seriøs og god bidragsyter for målgruppen vår. En målgruppe som ofte har falt utenfor det tradisjonelle hjelpesystemet.

Vi var enige om at beløpet som stilles til disposisjon via Helsedirektoratet er for lite, og jeg ble utfordret til å følge opp med Statsministeren, noe jeg vil.

Røed planlegger å invitere oss tilbake for ytterligere dialog, og vil forsøke å inkludere andre Arbeiderparti-medlemmer fra relevante komiteer.

Vi jobber på! 🙂

Bilde fra venstre: Simen Bauer vår jobbspesialist, Even A. Røed fra Arbeiderpartiet og Marianne Smith Magelie