Nytenkning med Hallingdal Golfklubb og Gol kommune

Flere klubber er på vei inn med Ett slag av gangen.
Et spennende møte med Gol kommune og Hallingdal Golfklubb. Her er det ønskelig å få til et samarbeid med Hallingdal Fotball (HFK), for å få gode synergier og et bredere tilbud til deltagerne i Hallingdal. Kommunen er entusiastisk og vil legge forholdene til rette for å bidra.
BLI SETT er også med da de har forankring i Gol og er en god ressurs, i dette tilfelle inn i lokalmiljøet.

Vi gleder oss over mulighetene i Hallingdal.

Bilde fra venstre: Kjell Torstein Hagen (BLI SETT), Marianne Smith Magelie, Aud Torill Sæbø (Hallingdal Golfklubb/styret) og Conrad A. Ravnanger (Gol kommune). Anders Mastrup (Hallingdal Fotballklubb) var med på teams og Bjørn Skjelseth (NAV Hallingdal) måtte gå litt tidligere.