Stort engasjement og ordfører er med!

Det er et stort engasjement for utsatte grupper forankret hos ordfører i kommuneledelsen. Ildsjeler i Ålesund GK legger ned omfattende helårsengasjement for deltagerne våre. Ålesund GK er en av nærmere 50 golfklubber som har innledet et samarbeid med foreningen Ett Slag Av Gangen (ESAG).

Et krav fra flere både offentlige og øvrige stiftelser samt bedriftskonsern som yter betydelig økonomisk støtte til dette viktige arbeidet krever kommunal forankring for klubbenes engasjement. I et lenge avtalt møte med ordføreren i Ålesund kommune den 8. desember fikk vi som klubb gi et detaljert innblikk i vårt betydelige engasjement mot alle typer medlemskategorier hos oss samt ikke minst arbeidet som legges ned ovenfor utsatte grupper av mennesker tilhørende i Ålesund & omegn.

Foreningen ESAG bruker treningsområdene, de innendørs golfsimulatorene og ikke minst golfbanen som mestringsarena ovenfor mennesker under rekonvalens for rusavhengighet, psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte. I tillegg gir engasjementet nye muligheter for unge i utenforskap og og minoriteter. Og et felles mål er å få deltagerne tilbake til jobb og skole, og samtidig fortsette med golf som en god sosial arena med fysisk aktivitet og mye frisk luft.

Sitat fra en av deltagerne:
«Det å delta på golfklubbens samlinger oppleves som ukens høydepunkt» – «…., vi kommer oss ut av vår daglige isolasjon på våre institusjoner og opplever en stor grad av trygghet og tillit i samvær med klubbens instruktører»

De aktive ildsjelene i vår klubb sitt store ønske er at alle de fine ukentlige deltagerne skal få sitt ønske oppfylt; det å komme tilbake til «normalsamfunnet» hvor typisk jobb og skole er en del av de faste holdepunktene. Vår klubb mener at det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det!

På bildet er to av våre ildsjeler i klubben representert ved Gro Kristiansen (nr. 2 fra venstre) og Kjetil Mørkved (til høyre). Disse er avbildet sammen med Ålesund sin ordfører Håkon Lykkebø Strand (nr. 3 fra venstre) og daglig leder Arve Øverås (til venstre).

I tillegg utgjør gruppen av frivillige som ukentlig legger ned en stor innsats for nevnte målgruppe følgende medlemmer: Sissel Sunde, Anne Fausa OIsen, Helge Sætre samt Bente og Erling Austlid.

Tekst av Arve Øverås, daglig leder i Ålesund Golfklubb.