Nok en tur på Stortinget!

Det nye året startet med en ny tur på Stortinget. Per Olaf Lundeteigen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, tok oss i mot. Han hadde med fire andre fra partiet som sitter i andre relevante komiteer.

Jeg erfarer hvor viktig slike møteplasser er både for å fortelle om Ett slag av gangen, men samtidig gi innspill på de utfordringer som vi står overfor og ikke minst diskutere muligheter og samarbeid med oppfølging med andre aktører.
OG det er alltid bra når vi viser at vi samarbeider med andre. Som her, hvor vi møter i samlet gruppe med; BLI SETT, Emelystiftelsen og Metalheads against bullying med Kjell Torstein Hagen og Odd Asbjørn Pedersen med flere. 

Ett slag av gangen sitt hovedtema i dette møte handlet om at NAV er ikke for hvem som helst! Et tema som også skal bringes inn i møte med NAVs sjef i midten av februar.

Bilde: Marianne Smith Magelie sammen med Monica Frantzen fra www.emelyreform.no