Teknologi på rusfeltet – hva nå?

Den 5. desember deltok Ett slag av gangen på konferansen «Kunstig intelligens på rusfeltet – en konferanse om mennesker». Konferansen ble arrangert av Actis, som er et samarbeidsorgan for rusfeltet.

På konferansen fikk vi både innføring i dagens kunstige intelligens (KI), eksempler på løsninger og deling av erfaringer.

Vi fikk høre hvordan KI kan både effektivisere og øke kvaliteten på interaksjonen mellom støtteapparat og brukerne. I mange tilfeller, spesielt for unge, vil digitale løsninger kunne være til hjelp for å ta det første steget for å komme videre.

Involvering av brukere i alle faser i utviklingen vil være viktig. Dette var jo noe vi også hørte fra Erfaringskonsulentene på Ett slag av gangens
Samarbeidsmøte 27. november

Om vi skal konkludere noe fra møtet, så er det at KI vil være et viktig verktøy innen rusfeltet i fremtiden som kommer. KI vil hjelpe til bedre utnyttelse av ressursene, bedre kvalitet og økt tilgjengelighet. Men den menneskelige faktor vil fremdeles være det viktigste for å hjelpe denne utsatte gruppen.

Bildet: Katarina Flatland (Konferansier) og Henrik Larsen (Prosjektleder FFHR).