SE MEG!

Ett slag av gangen var tilstede med Aron Arnesen på Fagdag Rus i regi av Bjørnafjorden kommune. Dagen handlet om hvordan se og ta i mot personer med rusutfordringer.
Det var 150 deltakere på dagen. Alle fra forskjellige institusjoner fra Bjørnafjorden kommune, men også fra Bergen og Askøy kommune.

Det er alltid bra med faglig påfyll; hvordan vi bør møte sårbare mennesker og historier fra deltakere med brukererfaring.
Flere nye kontakter ble knyttet, som vi videre skal følge opp i ettertid.