Aksepter at vi er forskjellige!

BLI SETT konferansen på Storefjell er en årlig seanse.
I år har det handlet om mobbing og utenforskap, hvor historier og refleksjoner blir delt. Kamp med rus, vold, selvskading, kriminalitet, et liv på flukt, selvmordsforsøk og mobbing.
Det ble delt med oss personlige historier om manglende hjelp til voksne og barn i ung alder. Trening og god fysisk aktivitet kan erstatte medisiner og bidrar til å holde seg rusfri.

Mange inntrykk å ta med seg.

Midt i alt dette leverer vi på Ett slag av gangen. Med fokus på veien tilbake til skole og jobb, bidrar vi til en ny verden for mange.

Gi aldri opp!