På ny høring på Stortinget – Justiskomiteen – Budsjetter for Kriminalomsorgen 2024

.

Hva er det vi vil med Ett slag av gangen?

Jo, vi vil gi utsatte samfunnsgrupper livet tilbake, og målet er å få deltagerne våre tilbake i skole eller jobb.

.

Vi har i løpet av året hatt en rekke politikere på virksomhetsbesøk.

Erna Solberg og Ellen Rønning-Arnesen gir positivt uttrykk for vårt sterke engasjement og setter pris på at vi tenker utenfor boksen.

Vi ønsker sammen å jobbe for et helsebringende fengsel hvor medisiner og piller byttes ut med frisk luft og fysisk aktivitet. 

Vi er ambisiøse og skal vi nå våre mål, holder det ikke med 300 frivillige og et næringsliv. Kriminalomsorgen må i mye større grad bidra økonomisk. 

I møte med direktør Lise Sannerud oppsummerte hun med å gi uttrykk for at hun er imponert. Synlige resultater, godt team, 50 golfklubber med et stort hjerte, og med en spennende tilnærming til næringslivet. Dette er nytenkende.

Ett slag av gangen lever opp til våre verdier: Trygghet, åpenhet og nytenkning. Vi vil bidra til å motivere for ytterligere samarbeid i hele landet avsluttet hun i vårt møte.

Fra foreningen Ett slag av gangen deltok : Dag Hagen Sørlie (deltaker), Marianne Smith Magelie (styreleder) og Hans Tvedt (Kriminalomsorgen)

Ta deg tid til å lese hva vi faktisk får til, og hvordan hverdagen til Dag har endret seg.

.

Eksempel på hva vi har oppnådd i KDI de siste tre årene, v/Hans Tvedte:

  • Etablert faste arbeids- og treningsgrupper ved 6 golfklubber i Oslo området med deltakere fra Oslo fengsel, Friomsorgen i Akershus, Wayback, Røde Kors og Bredtveit.
  • På Atlungstad GK finansieres en verksbetjentstilling som jobber fast på golfbanen 5 dager i uken. 6 innsatte har golfbanen som arbeidsplass 4 dager i uken + trene /spille golf på dag 5.
  • Kongsvinger GK og fengslet har et fantastisk samarbeid. I dag over har de 120 aktive deltakere, hvorav mange rekruttert fra fengslet. Banesjef ved klubben var en gjenganger i fengslet.
  •  Vi samarbeider med kriminalomsorgen og golfklubber i hele landet. Skien fengsel (soning for damer) skal vi være i gang med på nyåret.

Utfordringer: Vi må avlyse planlagte golftreninger, da fengslene må omprioritere sin bemanning pga. mangel på ressurser.

.

Eksempel i praksis, v/Dag Hagen Sørlie – soning, golf og jobb:

  • Kom i gang med golf under et 9 måneders langt soningsløp i Kongsvinger fengsel.
  • Del-dom; Overført til EK for å fullføre straffen ved Oslo Friomsorgskontor.
  • Samarbeidet mellom Ett slag av gangen og klubbene gjorde sitt til at jeg kunne fortsette med golfen på Hauger GK når jeg ble overført til Oslo.
  •  I dag; Fast i treningsgruppa, får nye bekjentskap og vil ta trenerkurs for å kunne bli ressurs i klubben fremover – og er i jobb.

Det nytter med Ett slag av gangen!