Invitasjon til «Bli sett-konferansen 2023»

Det er fortsatt mulig å melde seg på om du er rask!

.

Bli sett konferansen er konferansen som gjør en forskjell!
Formålet er å spre budskapet om å «SE» mennesket, noe som Ett slag av gangen arbeider for til det daglige. Være med å bidra til å skape en litt bedre hverdag for noen, skape nettverk og ikke minst øke kompetanse og bevisstheten rundt utenforskap og mobbing.

.

Dato: 30.10.2023 – 01.11.2023

Sted: Storefjell Resort Hotell, Gol

Konferansen går over tre dager, der eksterne foredragsholdere tar for seg temaer som samarbeid, forebygging og inkludering, samt oppfølging, rehabilitering og ettervern.

Du vil treffe brukere, pårørende og fagpersoner som daglig jobber med mennesker der rus og psykisk utfordringer er en del av hverdagen.

Kombinasjonen av egenerfaringer og spennende faglig innhold gjør dette til en konferanse der alle kan finne både inspirasjon og faglig utbytte, uavhengig av bakgrunn.

Meld deg på her: Bli sett konferansen (blisett-konferansen.no)

Målgruppe:

Politikere, engasjerte fagfolk innen psykisk helse og skole, samt alle som møter mennesker i sårbare situasjoner gjennom livet i ulike aktiviteter.

Bli sett-konferansen 2023 vil fokusere på ufrivillig skolefravær, utenforskap og mobbing. Målet er å samle skoler, politikere og alle som er berørt av disse utfordringene for å skape en bedre fremtid for våre barn og unge.

Vi har satt sammen en imponerende liste av deltakere, inkludert de med personlig erfaring med mobbing og utenforskap. Konferansen vil gi konkrete verktøy og strategier for å støtte barn gjennom utfordrende perioder og ta vare på egen mental helse.

Sammen kan vi skape en tryggere og mer inkluderende skolehverdag for alle barn og unge.

Konferansen vil finne sted over tre dager, med fokus på ulike temaer:

– 🎯 Mandag 30. oktober: Mobbing og utenforskap

– 💡 Tirsdag 31. oktober: Ufrivillig skolefravær

– 💪 Onsdag 1. november: Å reise seg etter tøffe utfordringer

Program: https://blisett-konferansen.no/wp-content/uploads/2023/06/BLI-SETT-KONFERANSEN-2023-PROGRAM.pdf