Spennende komitéhøringer på Stortinget!

Hvem kan komme på høring?


Jo, det er relevante organisasjoner som har søkt om å delta, og de bør være landsomfattende. Det er mange som vil på slike høringer, og på langt nær alle får anledning. Her fremmes det innspill til de respektive komiteer om synspunkter fra sitt ståsted, og som har en sammenheng med budsjett for 2024.
Det søkes om å få delta og det må lages et 1-2 siders notat i forkant. Om du får komme på høring fremlegger du din sak overfor komiteen på 3-min. Den videre prosess er å sende en søknad om midler til direktoratene hvor fristen ofte er ca. 1 desember, og med svar 1. april.

Vi har nå vært på høringer hos arbeids- og sosialkomiteen samt helse- og omsorgskomiteen. Om en uke er det Justiskomiteen. Spennende å være med, og veldig flott at Heidi og Tone fra Kongsvingers Golfklubb ble med og ga innspill.