Petter deler kurs i hverdagsglede!

Ansvarlig for Frisklivssentralen i Eidskog kommune, Petter Aspebakken Linstad, formidler til oss om «Kurs i hverdagsglede». 
Som engasjert leder for bla. golfgruppa på Kongsvingers Golfklubb, forteller han at kurset tar tak i fem grep som gjennom forskning viser seg å være viktigst for vår hverdagsglede og livskvalitet.
Grepene kan i stor grad knyttes inn mot Ett slag av gangens golftilbud. Du får de nesten automatisk, bare ved å delta. For å bli bedre på disse, må det øves.

De fem grepene er:

  • Å være oppmerksom: I golfspillet må du hele tiden være tilstede i spillet og i omgivelsene rundt. Du må også være oppmerksom på de du har rundt deg og tilstede sosialt med andre.
  • Å være aktiv: Fysisk aktivitet vet vi er veldig viktig for vår fysiske helse, men ikke minst også den psykiske helsen. Hjernen er den delen av kroppen som påvirkes mest av fysisk aktivitet. I golfen får vi masse aktivitet, tilpasset ditt eget nivå.
  • Fortsette å lære: Når man starter med golf finner man fort ut at det er mye å lære seg. Spillet kan alltid forbedres, og det å lære seg nye ting og utvikle seg, er bra for helsa vår.
  • Knytte bånd: Golfen er en flott aktivitet for å knytte bånd til andre mennesker. Gjennom tilbudene klubbene og Ett slag av gangen gir, kommer man i kontakt med andre med ulike utfordringer, men også den øvrige medlemsmassen. I tillegg knyttes det gode bånd på tvers av klubbene, f.eks. i sommer når Ett slag av gangen inviterte alle til en vennskapsturnering på Kragerø Golfklubb.
  • Å gi: Det å gi av sin tid til andre viser seg å gi en positiv innvirkning på hverdagen til den som gir. Det takker vi Svein og Claus for i klubben. I golfen og inn mot dette tilbudet er det mange som gir av sin tid. I tillegg blir deltakerne også en naturlig del av det frivillige arbeidet som gjøres.
    Eks: I Kongsvingers Golfklubb har flere fra gruppas deltakere tatt på seg i oppgave å klippe og jobbe med et treningsområde. Dette har Kongsvingers Golfklubb hatt behov for, og vil komme mange til gode.
Les mer om kurset hverdagsglede her: https://psykiskhelse.no/kurs/hverdagsglede/: Petter deler kurs i hverdagsglede!