Trener 1 ressurser

Ett slag av gangen har gjennomført en ny runde med trener 1 kurs for 20 deltagere. Det betyr at klubbene får enda flere sertifiserte ressurspersoner tilbake i klubbene!

Kurset har vært holdt under kyndig ledelse av Svein Erik Hansen og Sivert Sende Skotvold fra Norges Golfforbund. To samlinger hos Elverum Golfklubb, praksis i løpet av sommeren og E-kurs har vært innholdet for å bli trener 1.

En lærerrik og nyttig erfaring, som vi håper deltagerne i de ulike klubbene drar nytte av!

Godt jobbet!