Topp program for Stiftelsen Dam og NIF

Det var uttalelsen fra Hege Bjørnsdatter Braathen og Line Hurrød.

Hege Bjørnsdatter Braathen fra Stiftelsen Dam og Line Hurrød fra Norges Idrettsforbund var på virksomhetsbesøk på Oppegaard Golfklubb, tilrettelagt av Ett slag av gangen. Det var god dialog- og informasjon, samt trening på golf.

Vi formidlet hvordan golf og golfbanen brukes positivt til deltagernes livsstilsendring, og hvordan vi bruker denne arenaen for å finne veien tilbake til skole-/arbeidsliv, gjennom samarbeidspartnere, noe som er vårt mål. Og hvordan golfbanen er en mulighet for arbeidstrening.

Målgruppen er deltagere som trenger et løft og hvor vi sammen skal komme tilbake til «normalsamfunnet». Sammen med Kriminalomsorgen og institusjoner for rus og psykiatri, og med skole for unge i utenforskap finner vi veien tilbake. Det ble en god dag og veldig fine tilbakemeldinger på vårt tiltak, de var faktisk imponerte!