KDI direktøren ble inspirert!

Direktør i KDI, Lise Sannerud ble imponert av møte med Ett slag av gangen. Synlige resultater og et ambisiøst team, og golfklubber med et stort hjerte. Vi skal få til mer!

KDI har en nasjonal samarbeidsavtale med Ett slag av gangen (ESAG). Det handler om fysisk aktivitet med golf, arbeidstrening (på golfbanen) og tilrettelegging for tilbakeføring til normalsamfunnet, hvor det å komme i jobb eller innenfor utdanningsløpet er en klar målsetting. Samarbeidet mellom KDI og ESAG har som mål at domfelte som soner sin straff i fengsel eller innen friomsorgen kan benytte dette tilbudet for å oppleve golfbanen som mestringsarena og for å etablere et nytt og positivt nettverk.

KDIs direktør, Lise Sannerud, er imponert over det hun ser. Synlige resultater, et ambisiøst team, golfklubber med et stort hjerte, mål om å komme ut i jobb og skole og med en spennende tilnærming til næringslivet, i et spleiselag. Det er strålende. Vi opplever at Ett slag av gangen lever opp til våre verdier: trygghet, åpenhet og nytenkning. Vi vil bidra til å motivere for ytterligere samarbeid i hele landet avslutter Lise Sannerud.

Fra venstre:
Heidi Bottolfs/KDI, Marianne Smith Magelie, Lise Sannerud/KDI og Hans Tvedte