Motvirkning av utenforskap

Kongsvingers Golfklubb og Ett slag av gangen har deltatt i et spennende prosjekt i regi av NAV Kongsvinger og HINN, om hvordan motvirke utenforskap. Det er et økende antall unge mellom 18 og 35 år som står utenfor utdanning eller arbeid.

Kongsvingerregionen har tatt tak i utfordringene for å redusere ungt utenforskap, gjennom prosjektet Ung inkludering. Målet er å finne nye måter å jobbe på slik at flere unge lykkes, for muligheten til forsørge seg selv og til å delta i samfunnet på en god måte. Vi vil komme tilbake på funn og tiltak. 

Marianne Smith Magelie, Ingjerd Thon Hagaseth, Nav Kongsvinger/HINN (Høyskolen i Innlandet) og Claus Mæland, Kongsvingers Golfklubb