Vi koordinerer oss i Trøndelag

Vi startet opp i mai med felles møte i Trøndelag mellom Kriminalomsorgens ulike enheter og golfklubbene. Vi fortsetter å følge opp mellom aktivitetsarrangører, institusjoner, Kriminalomsorgen og klubbene for å tilrettelegge for at enda flere kan få være med i dette gode fellesskapet.

Kari Lian, ildsjel på Byneset Golfklubb, har holdt på et par år og melder om tilfredse deltagere som har fått en bedre livsglede. Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen jobber aktivt opp mot deres enheter, for tilrettelegging av deltagere som kan få jobb på golfbanene og bruke sin samfunnsstraff på banen.

Å utvikle tilbudet i andre klubber vil være bra. Vi følger nå opp fra vårt felles møte i mai for å ruste oss for høstens aktiviteter, og samtidig tilrettelegge for inne-aktiviteter utover vinteren. Vi er i gang!

Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen og leder av Ett slag av gangen på Byneset Golfklubb, Kari Lian