Velkommen til Fana

Daglig leder, Jan-Inge Klubben, har vært med oss en kort stund for å bli litt bedre kjent med Ett slag av gangen.

Vi har signert avtale og han er allerede i gang med å ta i mot flere fra Kriminalomsorgen som skal ta sin samfunnsstraff med å jobbe på golfbanen eller oppgaver knyttet til klubben.

Samtidig vil klubben tilrettelegge for at disse får innføring i golf og kan få mulighet til å fortsette med golf etter soning. Vi gleder oss over økte muligheter for denne type samarbeid.