Ett slag av gangen går bra fremover!

En halvårsrapport dokumenterer dette.

Kort oppsummert så vokser vi både i antall klubber, frivillige og deltagere. Klubbene bidrar til å gjøre en stor forskjell for fine folk som trenger hjelp til å komme seg videre i livet. Vi styrker samarbeidet med kommunene. Samarbeidspartnere øker aktiviteten og spesielt fra Kriminalomsorgsdirektoratet ser vi en stor fremgang. Videre ser vi økende deltagelse fra psykiatrien og vi får stadig bekreftelse på at den lille golfballen er en god medisin for å bedre både på helsen, sosialt samvær, nettverk og etterhvert komme seg ut i jobb og på skole.

Vi har også kommet bedre i posisjon med politikere og har hatt flere gode virksomhetsbesøk med Erna Solberg, statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og besøk av leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone W. Trøen.

Vi har startet et arbeid med næringslivet, vi skal hente ut potensiale innen sosiale medier og vi skal styrke klubbenes behov, og vi skal fortsette å bygge omdømme.

Vi får en bekreftelse på at sammen er vi sterkere og med det kan levere et veldig godt produkt for våre fine deltagere.

Les halvårsrapporten her: