Sørlandet er med!

Kristiansand Golfklubb blir nå aktive i Ett slag av gangen og starter opp sine aktiviteter 21.august. Vår koordinator, Ole Tobias Mehn-Andersen, har invitert kommunen sammen med flere samarbeidspartnere til en dag med sol, mat og golf.

Kristiansand og Bjaavann Golfklubb utvikler et tettere samarbeid, hvor Bjaavann allerede har flere i aktiviteter. Vi gleder oss over at det blide Sørland er i god utvikling.