Aktive så det holder…..

Skjeberg Golfklubb setter stor pris på det gode samarbeidet de har med Sarpsborg kommune. Daglig leder, Cathrine Laursen, er glade for at de legger tilrette for stor aktivitet på klubb og bane. Her skal alle bli inkludert.

Ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen kom på vegne av ordføreren og signerte «ordførerbrev» som er viktig for klubben å ha. Kommunen støtter også samarbeidet med Ett slag av gangen, som sammen med golfklubb har aktivitet for barn og unge. De samarbeider bla med Røde kors, Frivillighetssentralen, Kirkens bymisjon og NAV.

Klubben har flere brukere fra Delta, Sens, NAV og Kriminalomsorgen som har arbeidspraksis og språklæring.

Det betyr mye for oss som klubb å kunne bidra til en meningsfylt hverdag, mindre ulikhet og at man blir inkludert. Vi ser hvor bra golf og et godt miljø betyr for alle. 

Vi ønsker at alle skal trives og finne sin plass. 

Cathrine ønsker å takke sine samarbeidspartnere som gjør det mulig at de kan bidra til å gjøre en forskjell for mange. 

Daglig leder Cathrine Laursen ser ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen signere «ordførerbrev» til klubben