Næringslivet – IT bransjen tetter 18 hull!

I siste nummer av Computerworld, intervjues Marianne Smith Magelie. Hun inviterer til spleiselag med næringslivet.

Vi har laget en fiktiv golfbane, som hun ønsker at IT-bransjen skal spille på. Vi starter her og utvider med andre etter hvert. Ønsket er å få deltagerne tilbake til samfunnet med golf som virkemiddel og med hjelp gjennom arbeidsveiledning. Ingen reservebenk! Det er for mange som er i behandling eller som soner sin samfunnsstraff som tilbringer mye tid inne, og bak lukkede dører. Det kuttes for mye på noe som burde vært største prioritet, ut i aktivitet.

Dette gjør vi noe med i et samarbeid og vi ønsker derfor næringslivet med!

Les mer i artikkelen her: